Contact Us

  • Add:  No. 2 Xiyuangong Road, University Town, Fuzhou, Fujian

  • Post Code: 350108

  • Tel: (86-591)23535381

  • Enrollment Hotline: (86-591)23535033